Toen nam Bildad uit Suach het woord:

‘Heersen en ontzetting zaaien – dat is God, tot in de hoogste hemel dwingt Hij vrede af. Zijn de troepen van Zijn leger niet ontelbaar? Kan iemand zich verbergen voor Zijn licht? Kan een mens zich gedragen zoals God het wil, kan een mens, geboren uit een vrouw, ooit zuiver zijn? Voor God schijnt zelfs de Maan niet helder, zelfs de sterren zijn onzuiver in Zijn ogen. Wat vermag dan de mens, een worm slechts, wat kan het mensenkind, een made!’

Lees ook deze Berichten:

Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
0Shares