En Elihu vervolgde:

‘Denk je dat het juist is om te zeggen:

“Ik sta in mijn recht tegenover God”? Je zegt:

“Wat baat het U, God, wat heeft het voor nut als ik niet zondig?” Ik zal je daarop het antwoord geven, jou en ook je vrienden. Kijk eens naar de hemel en aanschouw de wolken boven je. Als je zondigt, schaad je Hem daarmee? Deert het Hem als je veel misstappen begaat? Als je rechtvaardig bent, wat geef je Hem dan? Een geschenk, dat Hij uit jouw hand ontvangt? Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf, je rechtvaardigheid helpt anderen.

De mensen, vertrapt als ze worden, klagen hun nood; ze schreeuwen om hulp tegen het geweld van de machtigen. Maar niet één van hen zegt:

“Waar is God, mijn Maker, Hij die in de nacht mijn krachten herstelt, die aan ons meer kennis geeft dan aan de dieren op de aarde, ons meer wijsheid schenkt dan de vogels in de lucht?” Ze schreeuwen, maar Hij antwoordt niet, omdat de hoogmoed van de kwaden schandelijk is. Maar het is schijn dat God niet luistert, dat de Ontzagwekkende geen aandacht aan hen schenkt. Je zegt dat jij Hem niet aanschouwt, maar Hij heeft het vonnis voor zich – Hij laat je wachten. En eerder zal Zijn woede niet bekoelen, Hij weet immers al te goed van je opstandigheid. Maar uit Jobs mond komt slechts lucht en leegte, een vloed van woorden zonder kennis.’

Lees ook deze Berichten:

Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
0Shares