Ja, hierdoor beeft mijn hart, het klopt mij in de keel. Luister, luister naar Zijn daverende stem, naar het rommelen dat uit Zijn mond komt. Hij laat het rollen langs de hele hemel, Zijn schichten lichten tot het einde van de aarde. Dan horen we Zijn donder bulderen, zo is het geluid van Zijn majesteitelijke stem, en doet Hij eenmaal van zich spreken, dan laat Hij steeds meer bliksems volgen. God laat Zijn donder wonderbaarlijk rollen, Hij doet grote dingen die wij niet bevatten. Hij beveelt de sneeuw:

“Val op de aarde,” Hij zegt de regenvloed:

“Stort neer met al je kracht.” Hij doet de hand van de mens verstarren, opdat ieder weet wat God vermag. De wilde dieren gaan naar hun holen, ze blijven in hun leger. Uit Zijn kamers komt de storm te voorschijn, de noordelijke winden voeren koude aan. Uit Gods adem vormt zich ijs en de uitgestrektheid van de zee bevriest. Donkere wolken maakt Hij zwaar van vocht, lichtend strekt het wolkendek zich uit. Flitsen schieten heen en weer zoals Hij het wil, om Zijn bevelen uit te voeren, waar de mens ook leeft. Of het nu is om de aarde te straffen of ten teken van liefde – Hij laat het gebeuren.

Lees ook deze Berichten:

Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
0Shares