En de HEER vervolgde:

‘Een mens die met de Ontzagwekkende twist – kan hij Hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!’

En Job antwoordde de HEER:

‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – en doe er het zwijgen toe.’

Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm:

‘Sta op, Job, wapen je; Ik zal je ondervragen, zeg Mij wat je weet. Wil je Mijn recht loochenen, wil je Mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan? Is jouw arm zo sterk als die van God, heb jij zo’n donderstem als Hij? Tooi je dan met trots en waardigheid, omkleed jezelf met eer en glorie. Stort je razende woede over alles uit, zie je een hoogmoedige – verneder hem, zie je een hoogmoedige – buig zijn nek, vertrap de goddelozen, waar ze ook zijn. Begraaf ze allemaal in het stof, beneem hun in de onderwereld het gezicht. Wanneer je op eigen kracht zult winnen, dan zal ook Ik je prijzen.

Lees ook deze Berichten:

Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 42:1-10 Jobs antwoord aan God en zijn verdere ...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
0Shares