Nu antwoordde Job de HEER:

‘Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, Uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. “Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal U ondervragen, zeg mij wat U weet.” Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’

Nadat de HEER deze woorden tot Job had gesproken, richtte Hij zich tot Elifaz uit Teman:

‘Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over Mij hebben gesproken, zoals Mijn dienaar Job. Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar Mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, Mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want Ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal Ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.’ En Elifaz uit Teman, Bildad uit Suach en Sofar uit Naäma deden zoals de HEER had gezegd en de HEER was Job goedgezind. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en Hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.

Lees ook deze Berichten:

Job 1:1-12 Jobs beproeving 1
Job 41:1-26 Gods antwoord aan Job 7
Job 16:1-22 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 18:1-21 Bildads tweede betoog
Job 21:17-34 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog...
Job 24:13-25 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog...
Job 13:1-28 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 3:13-26 Jobs klacht 2
Job 33:18-33 Elihu's betoog 3
Job 20:1-15 Sofars tweede betoog 1
Job 31:1-20 Slot van Jobs betoog 4
Job 42:11-17 Jobs antwoord aan God en zijn verdere...
Job 32:1-22 Elihu's betoog 1
Job 7:1-21 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 8:1-22 Bildads eerste betoog 1
Job 12:1-25 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 5:1-16 Elifaz' eerste betoog 2
Job 38:1-21 Gods antwoord aan Job 1
Job 1:13-22 Jobs beproeving 2
Job 6:14-30 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog...
Job 28:12-28 Over de wijsheid 2
Job 15:1-16 Elifaz' tweede betoog 1
Job 35:1-16 Elihu's betoog 6
Job 28:1-11 Over de wijsheid 1
Job 15:17-35 Elifaz' tweede betoog 2
Job 19:23-29 Jobs antwoord op Bildads tweede betoo...
Job 20:16-29 Sofars tweede betoog 2
Job 4:1-21 Elifaz' eerste betoog 1
Job 38:22-41 Gods antwoord aan Job 2
Job 14:1-22 Jobs antwoord op Sofars eerste betoog ...
Job 9:1-24 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog ...
Job 31:21-40 Slot van Jobs betoog 5
Job 33:1-17 Elihu's betoog 2
Job 22:1-14 Elifaz' derde betoog 1
Job 25:1-6 Bildads derde betoog
Job 24:1-12 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 36:15-33 Elihu's betoog 8
Job 29:1-25 Slot van Jobs betoog 1
Job 40:15-32 Gods antwoord aan Job 6
Job 3:1-12 Jobs klacht 1
Job 37:14-24 Elihu's betoog 10
Job 37:1-13 Elihu's betoog 9
Job 40:1-14 Gods antwoord aan Job 5
Job 39:1-12 Gods antwoord aan Job 3
Job 19:1-22 Jobs antwoord op Bildads tweede betoog...
Job 26:1-14 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 22:15-30 Elifaz' derde betoog 2
Job 2:1-13 Jobs beproeving 3
Job 36:1-14 Elihu's betoog 7
Job 34:21-37 Elihu's betoog 5
Job 30:20-31 Slot van Jobs betoog 3
Job 11:1-20 Sofars eerste betoog
Job 34:1-20 Elihu's betoog 4
Job 17:1-16 Jobs antwoord op Elifaz' tweede betoog...
Job 6:1-13 Jobs antwoord op Elifaz' eerste betoog ...
Job 21:1-16 Jobs antwoord op Sofars tweede betoog ...
Job 10:1-22 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 9:25-35 Jobs antwoord op Bildads eerste betoog...
Job 30:1-19 Slot van Jobs betoog 2
Job 27:1-23 Jobs antwoord op Bildads derde betoog ...
Job 5:17-27 Elifaz' eerste betoog 3
Job 23:1-17 Jobs antwoord op Elifaz' derde betoog ...
Job 39:13-30 Gods antwoord aan Job 4
0Shares